Menu

Module şi Competenţe

Cursul cuprinde trei module, desfăşurate faţă în faţă, prin activităţi teoretice, practice şi de evaluare, pe parcursul a 42 de ore.

MODUL/

COMPETENŢE GENERALE

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

DURATA

Modul 1

Organizarea activităţii proprii

 

Stabilirea priorităţilor individuale de dezvoltare

Planificarea etapelor activităţii

Revizuirea planificării

10 ore

Modul 2

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Identificarea riscurilor specifice activităţii

Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

Respectarea prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă

10 ore

Modul 3

Dezvoltarea propriei cariere

 

Analiza nivelului pregătirii profesionale proprii

Stabilirea priorităţilor în dezvoltarea carierei

Consolidarea  carierei profesionale proprii

Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală

20 ore

Examen de absolvire

 

 

2 ore

Conform art. 29 din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, ,, examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin care se constată dobândirea competenţelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii. Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite din:

 • 2 specialişti din afara furnizorului de formare profesională;
 • specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională.


Competenţele obţinute în urma participării la cele trei module ale cursului sunt:

 • Organizarea activităţii proprii
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Dezvoltarea propriei cariere
 • Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate
 • Investigarea situaţiilor problemă
 • Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă
 • Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală
 • Competenţa de a învăţa
 • Competenţe informatice
 • Competenţe antreprenoriale
 • Competenţe sociale şi civice
 • Competenţa de exprimare culturală.