Menu

Despre Curs

Consilier pentru dezvoltarea personală este un curs de specializare, realizat pe baza standardului ocupaţional elaborat, în anul 2012,  de către Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru ocupaţia consilier pentru dezvoltarea personală, grupa de bază 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal, cod COR 242324. (vezi standardul ocupaţional AICI)

Furnizorul cursului este Centrul de Formare Profesională ARINI, furnizor de formare profesională a adulţilor autorizată care oferă servicii de dezvoltare profesională din anul 2004, asumându-şi misiunea de a deschide viitorul profesional şi personal al clienţilor. Pentru a afla mai multe despre activitatea Centrului de Formare Profesională ARINI, ne puteţi găsi AICI

Cursul este autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. (vezi decizia de autorizare AICI)

Certificatul obţinut în urma absolvirii cursului este recunoscut în România şi în Uniunea Europeană şi conferă dreptul de a presta activităţi de consiliere pentru dezvoltarea personală. (vezi model certificat de absolvire AICI)